Massasjeterapeut med 18 års erfaring

Fordeler med bedriftsmassasje

Ved å ha helserelaterte tjenester i bedriften oppnår man et godt og effektivt arbeidsmiljø

Bedriftsmassøren kommer til din bedrift og behandlingen foregår enten på benk, eller sittende på en stol. Behandlingen er mer effektiv på benk da man får bedre tak og kan massere med olje direkte på et evtuelt problemområde. På stol er man påkledd og vi har et program som tar ca 20 minutter.

 

Her kommer en liten forklaring på hvilke plager som kan oppstå og hvordan de kan reduseres. Og hvorfor denne ordningen kan være  lønnsom for arbeidsgivere og grunnen til at bedriftsmassasje er populært.

 

Statisk sittestilling gir ofte muskelspenninger

Det kan finnes mange arbeidsrelaterte årsaker til at belastningsskader og muskelspenninger oppstår og setter seg. Repeterende bevegelser, tunge løft, stress, dårlig holdning, lite tilrettelagt ergonomisk arbeidsplass, statisk arbeidsstilling, stillesitting og inaktivitet.

 

Stress på jobben kan bli kronisk

Stress på jobben oppstår gjerne ved høyt arbeidspress, knappe tidsfrister og store utfordringer. Det sympatiske nervesystemet settes i gang og stresshormoner går i raskt tempo ut i blodbanene. Blodtrykket stiger, hjertet jobber fortere, pusten går raskere og musklene trekker seg sammen. Man kan føle seg både engstelig, nervøs og stresset. Dersom dette vedvarer kan det utvikle seg til kronisk stress – hvilket i det lange løp kan virke ødeleggende på helsen.

 

Vi beveger oss mindre

Tekniske hjelpemidler som datamaskiner og produksjonsbånd kan øke produktiviteten, men fører til at vi i mye mindre grad beveger oss  – og spenninger oppstår. Muskulære plager kan også oppstå av ensidig jobbing og smerter i kroppen. Over tid kan belastningene bli til kroniske lidelser. Bedriftsmassasje kan bidra til å forebygge dette.

 

Effekten av massasjebehandling på arbeidsplassen

Massasje er en trygg og effektiv fysikalsk behandlingsform som passer for de aller fleste. Massasje som behandlingsform kan være en god metode for å forebygge og behandle spent muskulatur og belastningslidelser. I utgangspunktet er det friske arbeidstagere som mottar forebyggende behandling for å få løst opp muskelspenninger og redusert stressnivået. Dersom spenninger og belastningslidelser virkelig setter seg i dybden må det ofte flere behandlinger til for å få løsnet på muskulaturen – slik at faren for kroniske plager minsker.

 

Spent muskulatur hindrer god blodsirkulasjon

For at muskulaturen skal fungere optimalt er det viktig med god blodsirkulasjon. Ved spent muskulatur blir blodgjennomstrømningen redusert og avfallsstoffer hoper seg opp grunnet for lite oksygen, hvilket irriterer smertereseptorene. Andre muskler vil da forøke å ta over oppgaven for de spente musklene og nye spenninger oppstår. For å unngå dette er massasje en fin forebyggende behandling.

 

Forskning viser at massasje kan hjelpe mot spenningshodepine

(Kilde: Norges Massasjeforbund). Forskning fra bl.a 2002 (amerikansk studie Quinn, Chandler og Moraska) viste også at massasje kan være en effektiv, medikamentfri metode for å redusere hyppigheten og varigheten av spenningshodepine. Spenningshodepine kan utløses eller forverres av stress og av mangel på søvn. Massasje kan redusere både varigheten og hyppigheten av spenningshodepine.(Amerikansk studie Quinn, Chandler og Moraska 2002).

Les også artikkel hos Norges Massasjeforbund: Forskning viser at massasje hjelper mot spenningshodepine.

 

Bedriftsmassasje øker trivselen

Med effektiv massasje på jobb kan muskelplager forebygges og de ansattes produktivitet og trivsel kan økes. Bedriftsmassasje kan også skape ekstra god bedriftstilhørighet.

 

En dags sykefravær koster 2900,-

(Kilde: Norges Massasjeforbund). Sykefraværet er en utgiftspost som de fleste bedrifter ønsker å få redusert. På oppdrag fra NHO gjorde SINTEF i 2010 en undersøkelse i et utvalg medlemsbedrifter for å beregne kostnader ved sykefravær. Det har vært viktig å revidere kostnadsanslagene og få nye oppdaterte tall. I 2014 kostet en dags sykefravær anslagsvis 2 900 kroner, og omlag 14 600 kroner i løpet av en arbeidsuke. Siden bedriftmassasje kan redusere sykefraværet er det viktig for bedriften å se på hvilke muligheter de har til å etablere dette tilbudet for sine ansatte. Muskel- og skjelettlidelser kostet det norske samfunn oppsiktsvekkende 86,4 milliarder kroner.

Hele 41 %av alt sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser. (Kilde: dr.med. E.Lærum, MST konferansen, Helsedirektoratet 2012). Muskel- og skjelettlidelser antas å være den hyppigste årsaken til legebesøk Muskel- og skjelettlidelser antas å være en av de hyppigste årsakene til legebesøk – hvor ryggplager utgjør en hel del av fastlege konsultasjonene. NIFAB (norsk, statlig nettportal med kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling) publiserte i 2013 en oversatt versjon av et sammendrag av en meta-studie foretatt av forskere tilknyttet The Cochrane Library. Temaet var effekten av massasje på korsryggsmerter. Resultatene av denne meta-studien viser at massasje kan være til hjelp for pasienter med langvarige, uspesifikke korsryggsmerter. Dette er en plage som rammer svært mange, og som koster det norske samfunnet mye både i forhold til tapt arbeidskraft og kostnader i forbindelse med sykefravær, behandling og trygdeytelser.

 

Bedriftsmassasje gir fritak fra fordelsbeskatning

(Kilde: Norges Massasjeforbund). De ansatte blir ikke skattet for fordelen. Bedriften fører utgiftene i regnskapet sitt, og bedriftsmassasje har skattemessig like rammebestingelser som øvrig bedriftshelsetjeneste. Forutsetningen er at massasjebehandlingene tilbys alle ansatte og er forebyggende.

 

Fokus på bedre helse og trivsel

Bedriftsmassasje er et positivt og forebyggende tiltak for å bidra til å redusere sykefravær. Ved å tilby sine ansatte bedriftsmassasje som forebyggende behandling, kan muskel- og skjelettlidelsene i bedriften reduseres. Det er lønnsomt å redusere sykefravær med bedriftsmassasje. Samtidig viser bedriften både internt og eksternt at de har fokus på god helse og velvære. Humøret er det heller ikke noe å si på etter endt massasje og det er ingen tvil om at arbeidsgiver får igjen i form av opplagte og fornøyde medarbeidere. Etter behandlingen kan de ansatte fortsette arbeidsdagen med redusert stressnivå og færre spenninger i muskulaturen.

error: Content is protected !!